top of page
Ara
  • baygulfatih7

ISO 9001:2015 İç Tetkik Soru Listesi Örneği

ISO 9001:2015 İç Tetkik Soru Listesi

Genel Bilgiler

  • Tetkik Tarihi:

  • Tetkikçi:

  • Bölüm/Proses:

  • Sorumlu Kişi:

Soru Listesi


1. Bağlamın Anlaşılması

1.1. Kuruluşun iç ve dış bağlamı belirlenmiş mi?

1.2. İlgili tarafların gereksinimleri ve beklentileri belirlenmiş ve dokümante edilmiş mi?

1.3. Bu bağlam ve ilgili tarafların gereksinimleri kalite yönetim sistemine nasıl entegre edilmiştir?


2. Liderlik

2.1. Üst yönetim, kalite yönetim sistemine olan taahhüdünü nasıl göstermektedir? 2.2. Kalite politikası oluşturulmuş mu ve tüm çalışanlara iletilmiş mi?

2.3. Kalite politikası, kuruluşun amaç ve stratejik yönüne uygun mu?

2.4. Liderlik, QMS’in etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli adımları atıyor mu? 2.5. Üst yönetim, çalışanları kalite hedeflerine ulaşma konusunda nasıl desteklemektedir?


3. Planlama

3.1. Kalite hedefleri belirlenmiş ve bu hedefler ölçülebilir mi?

3.2. Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynaklar ve sorumluluklar tanımlanmış mı?

3.3. Riskler ve fırsatlar belirlenmiş ve buna yönelik aksiyon planları oluşturulmuş mu?

3.4. Değişikliklerin planlanması ve yönetilmesi için süreçler oluşturulmuş mu?


4. Destek

4.1. İhtiyaç duyulan kaynaklar tanımlanmış ve sağlanmış mı?

4.2. Çalışanların yetkinlikleri belirlenmiş ve eğitim ihtiyaçları karşılanıyor mu?

4.3. İç iletişim süreçleri etkili mi ve çalışanlar arasında bilgi akışı sağlanıyor mu? 4.4. Dokümante edilmiş bilgi uygun şekilde yönetiliyor mu?

4.5. İzleme ve ölçme kaynakları kalibre edilmiş ve bakımları yapılmış mı?


5. Operasyon

5.1. Ürün veya hizmet gerçekleştirme süreçleri tanımlanmış ve dokümante edilmiş mi?

5.2. Müşteri gereksinimleri anlaşılmış ve dokümante edilmiş mi?

5.3. Üretim ve hizmet sağlama süreçleri kontrol altında mı ve izleniyor mu?

5.4. Değişiklikler planlanmış ve kontrol altında mı?

5.5. Dış kaynaklı süreçler uygun şekilde yönetiliyor mu?

5.6. Teslimat ve sonrası faaliyetler kontrol altında mı?


6. Performans Değerlendirme

6.1. İzleme ve ölçme yöntemleri belirlenmiş ve uygulanıyor mu?

6.2. İç tetkikler düzenli olarak gerçekleştiriliyor mu ve sonuçlar analiz ediliyor mu? 6.3. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak ölçülüyor mu?

6.4. Yönetim gözden geçirmeleri düzenli olarak yapılıyor mu?

6.5. Performans değerlendirme sonuçları kayıt altına alınıyor ve iyileştirme için kullanılıyor mu?


7. İyileştirme

7.1. Düzeltici ve önleyici faaliyetler etkin bir şekilde yürütülüyor mu?

7.2. Sürekli iyileştirme faaliyetleri planlanmış ve uygulanıyor mu?

7.3. Uyumsuzluklar belirlenmiş ve düzeltilmiş mi?

7.4. İyileştirme fırsatları nasıl belirleniyor ve değerlendiriliyor?


Tetkik Bulguları

  • Güçlü Yönler:

  • İyileştirme Alanları:

  • Uyumsuzluklar:

Notlar ve Gözlemler

  • ...

  • ...


ISO 9001:2015 standardının gereksinimlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olacaktır. Tetkik sırasında her bir sorunun yanıtlarını dikkatlice kaydedin ve bulgulara göre güçlü yönleri, iyileştirme alanlarını ve uyumsuzlukları belirleyin. Bu, kalite yönetim sisteminizin etkinliğini ve sürekli iyileştirme kapasitesini artırmanıza yardımcı olacaktır.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page